Úvodní stránka

Extéria je specialista v oblasti BOZP 

Firma Extéria s.r.o. Je specialista v oblasti BOZP a požární ochrany poskytující své služby jak u právnických osob, tak u fyzických osob OSVČ. 

Cíle společnosti Extéria 

Společnost Extéria si dává za cíl chránit firmy i státní instituce před pokutami ze strany státních kontrolních orgánů. Zaměstnanci firmy mají odbornou způsobilost v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany. Rovněž máme k dispozici veškerá potřebná osvědčení vydané společnosti TUV SUD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra. 

 

Co vám může Extéria nabídnout

Jak ukazují reference našich více než 4 500 zákazníků, můžeme vám nabídnout spolehlivý a komplexní servis v oblasti bezpečnosti práce a také požární ochrany. Můžeme vám nabídnou tyto služby:

  • zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP a požární ochrana v platné legislativě 
  • školení zaměstnanců
  • posouzení nebezpečí požárů
  • poradenství
  • prodej výstražných značek
  • prodej hasicích přístrojů 
  • revize hasících přístrojů
  • revize elektrických spotřebičů 

 

Pravidelný servis, podpora a zkušenosti 

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme pravidelný servis a také zastupování klientů našim odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik, techniky BOZP a PO, při kontrolách inspektorátu práce, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice. 

Nabízíme zavedení agendy systému hlídající termíny školení, revizí, rovněž nabízíme spolupráci při odstranění závad. Agenda je umístěna na pobočkách a v centrále společnosti Extéria. K dispozici je vám rovněž šestnáct pracovníků v trvalém pracovním poměru. Pracovníci jsou neustále proškolování, znalí všech předpisů a norem. Vytváří tak předpoklad pro opravdu kvalitně a spolehlivě odvedenou práci.