BOZP Novinky

Novinky z oblasti BOZP

Práce v administrativě – rizikové zaměstnání?

30. července v 11:57 - Pracovní úraz, nemoc z povolání, rizikové zaměstnání – to vše jsou pojmy, které se spíše pojí s prací ve výrobě, na stavbě a na jiných pracovištích, kde je logicky nejvíce rizik a také statisticky nejvyšší úrazovost. Málokoho by při tom napadlo, že úraz hrozí i zaměstnancům v administrativě.

Kdo je odpovědný za pracovní úraz?

21. září v 11:44 - Zaměstnavatel musí dle zákona svým zaměstnancům zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ovšem každému zaměstnanci je povinen zajistit školení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahuje se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti.

Jak je to se zákazem kouření na pracovišti?

11. srpna v 11:57 - Kouření na pracovišti – problém, s nímž se potýká drtivá většina pracovišť a s nímž se váže nesčetné množství dalších problémů. Dle zákona č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. e), je zaměstnanec povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.