Práce v administrativě – rizikové zaměstnání?

30. července v 11:57

Pracovní úraz, nemoc z povolání, rizikové zaměstnání – to vše jsou pojmy, které se spíše pojí s prací ve výrobě, na stavbě a na jiných pracovištích, kde je logicky nejvíce rizik a také statisticky nejvyšší úrazovost. Málokoho by při tom napadlo, že úraz hrozí i zaměstnancům v administrativě.

Pracovní úraz, nemoc z povolání, rizikové zaměstnání – to vše jsou pojmy, které se spíše pojí s prací ve výrobě, na stavbě a na jiných pracovištích, kde je logicky nejvíce rizik a také statisticky nejvyšší úrazovost. Málokoho by při tom napadlo, že úraz hrozí i zaměstnancům v administrativě. Snad už jen proto, že v administrativní sféře se na bezpečnost neklade rozhodně tak velký důraz, jako ve výrobním sektoru a zaměstnanci v administrativě jsou jen málokdy dobře seznámeni s riziky své práce. Jaká jsou tedy rizika administrativní práce a jaká lze učinit bezpečnostní opatření?

Zákon upravuje zaměstnavateli povinnost k vytvoření bezpečného pracovního prostředí v rámce prevence jakýchkoliv rizik na pracovišti. Zákon při tom nijak zvlášť neomezuje typ pracoviště, tudíž má například zaměstnavatel v účetnictví stejnou povinnost k zajištění bezpečí zaměstnanců, jako například zaměstnavatel na stavbě. Zaměstnavatel vždy musí zhodnotit rizika, kterým může být zaměstnanec při práci vystaven a poté učinit opatření k zajištění maximálního bezpečí zaměstnance.

Rizika na administrativních pracovištích mohou stanovit například i schody, kluzké povrchy či nevhodné rozmístění pracoviště. Málokoho by při tom napadlo, že by měl zaměstnavatel i na tato rizika upozornit a zajistit, aby byla co nejmenší.

Co je ovšem zdaleka nejvíce podceňovaným rizikem, je práce u počítače. Zaměstnancům hrozí při této práci namožení dolních a horních končetin a v nejhorších případech i onemocnění páteře. Ve výrobě je krátká přestávka kvůli nepřirozeným polohám při práci běžnou záležitostí. Zaměstnanec v administrativě, který tráví pracovní dobu u počítače, při tom může v nepřirozené poloze pracovat mnohem déle a to i bez přestávky. Mnohé pracovníky totiž ani nenapadne, že by pro ně mohla být práce v sedě u počítače nebezpečná. Opatření, která mají rizikům této práce zamezit, jsou při tom běžnou součástí školení zaměstnanců na administrativních pracovištích a každý zaměstnanec, který tráví dlouhou dobu u počítače, by měl pravidelně během dne provádět cviky pro zamezení onemocnění pohybového aparátu.